Važne informacije o procesu gubitka državljanstva

Upoznajte se sa pravnim zahtjevima i mogućim posljedicama prije nego što započnete sa ovim procesom. Posebnu pažnju obratite na vaše pravo da prije finalnog razgovora zatražite neformalni sastanak na kojem biste sa konzularnim službenikom, telefonom ili lično,  razgovarali o mogućem gubitku državljanstva. Za pitanja u vezi sa porezima i mogućim poreskim posljedicama, obratite se Poreskoj upravi.