Poreska uprava

Poreska uprava (IRS) je obezbijedila sljedeće instrukcije za američke državljane koji su izvan Amerike i koji se pripremaju za sezonu prijava taksi za 2016. Ove instrukcije IRS možete pronaći pod Federal Benefits and Obligations na Travel.state.gov.

Ko prijavljuje porez?

Svaki američki državljanin i nosilac zelenog kartona mora prijaviti porez, čak i ako trajno žive izvan Sjedinjenih Država i ne duguju bilo kakav porez zbog poreskih olakšica.

Koji je rok za prijavu poreza za 2016?

Rok za Form 1040: 15. april 2017.

Produženje:

  • Produženje do 15. juna 2017. se odobrava osobama koje žive izvan Sjedinjenih Država i Porto Rika. Nije potreban nikakav obrazac, samo na vrhu poreske prijave napišite “Poreski obveznik koji živi u inostranstvu”.
  • Napomena: Ovo produženje se odnosi samo na podnošenje poreske prijave, ne na podnošenje prijave uplate. Ako dugujete bilo kakav porez, morate ga platiti do 15. aprila, 2017. Kamate i kazne obično će se primjenjivati ako se uplata vrši nakon tog datuma.
  • Da biste zatražili dodatno produženje do 15. oktobra 2017. koristite obrazac 4868.
  • Napomena: Ovo produženje vrijedi samo za podnošenje poreske prijave, a ne prijave uplate. Ako dugujete bilo kakav porez, morate ga platiti do 15. aprila 2017. Kamate i kazne obično će se primjenjivati ako se uplata vrši nakon tog datuma.
  • Ostala produženja su dostupna na IRS.gov.

Mogu li poresku prijavu i prijavu uplate poslati putem pošte?

Poresku prijavu i prijavu uplate možete poslati putem pošte koristeći usluge pošte ili usluge odobrenih privatnih službi za dostavu. Lista odobrenih službi za dostavu je dostupna na IRS.gov. Ako poresku prijavu šaljete izvan Sjedinjenih Država, datum podnošenja je datum na poštanskom žigu. Međutim, ako prijavu uplate šaljete zasebno ili sa poreskom prijavom, prijava uplate se ne smatra primljenom do dana stvarnog primitka.

Mogu li poresku prijavu poslati elektronskim putem?

U velikom broju slučajeva možete besplatno pripremiti i elektronskim putem poslati poresku prijavu. Proizvodi softverskih kompanija koje učestvuju u ovom procesu su dostupni putem IRS-a. Načine elektronskog slanja poreskih prijava možete naći na IRS.gov.