Zdravlje i sigurnost

Hrana i voda

Snabdijevanje vodom u Sarajevu zadovoljava standarde Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO).  Voda ne predstavlja rizik po zdravlje. Olovo nije pronađeno u vodi iz česme u Sarajevu, ali voda ne sadrži prirodni fluor zbog čega ga treba dodavati prehrani djece radi zdravlja njihovih zuba.

Raznoliko svježe voće I povrće se moze kupiti u prodavnicama.  U najvećoj mjeri su sigurni, međutim, da biste se zaštitili od oboljenja koja se prenose hranom, potrebno je da dobro operete svo voće i povrće koje se ne guli.

Sugeriramo da meso i ribu kupujete u supermarketima i mesnicama koje su prošli državnu inspekciju kvalitete i koriste rashladne vitrine za čuvanje a ne da ih kupujete na pijacama. Kao i sva ostala hrana, meso i riba, se moraju dobro termički obraditi i jesti vrući.

Mine

Mine i slična ubojita sredstva su, tokom posljednjeg rata, bili korišteni na svim stranama.  Napori u uklanjanju mina su stalni, ali neeksplodirane mine i ostala ubojita sredstva predstavljaju stalnu opasnost u cijeloj zemlji.  Područja najvećeg rizika su linije razgraničenja koje okružuju neke gradove, neasfaltirani putevi, zgrade koje se više ne koriste, šume I voćnjaci, vojna postrojenja I zgrade, strateški ciljevi I privatna imovina.

Dati su sljedeći savjeti da se izbjegnu mine:

  • Ne silazite sa poznatih puteva
  • Držite se odobrenih puteva
  • Ne silazite na  proširenja pored puteva
  • Ne prepuštajte se radoznalosti
  • Pratite ponašanje lokalnog stanovništva
  • Informišite se o minama