Vize i odobrenje boravka u Bosni i Hercegovini

Vize za državljane S.A.D.

Državljanima S.A.D. koji turistički posjećuju Bosnu i Hercegovinu (BiH) na period od najviše 90 dana nije potrebna viza za ulazak u zemlju.  Međutim, vaš pasoš mora biti validan tri mjeseca nakon vašeg planiranog izlaska iz zemlje. Pitanja o vizama za BiH treba da uputite nadležnoj ambasadi ili konzulatu Bosne i Hercegovine. Konzularni odjel Ambasade S.A.D. u Sarajevu ne može pružiti pomoć u vezi sa vizama ili privremenim boravkom u BiH.

Želimo napomenuti, da iako vize nisu potrebne za ulazak u zemlju, svoj boravak morate prijaviti lokalnoj policiji u roku od 24 sata po ulasku ukoliko ćete ostati duže od 3 dana. Ukoliko ćete odsjesti u hotelu ili ste unajmili stan, vašu prijavu će obaviti osoblje hotela ili vlasnik stana. Međutim, vi treba da provjerite da li je to urađeno. Propust da se registujete može uzrokovati  vašu deportaciju ili probleme na granici u budućnosti.

Privremeni boravak

Državljani Sjedinjenih Država koji žele da ostanu u BiH duže od 90 dana, moraju podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravka u terenskom uredu Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti  Bosne i Hercegovine.  Osnove za odobrenje privremenog boravaka su ograničene na određeni broj specifičnih okolnosti, a dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev je opsežna.

Molbu za privremeni boravak morate podnijeti najmanje 15 dana prije isteka prvih 90 dana boravka. Međutim, zbog kompleksnosti procedure, oni koji planiraju ostati duže trebaju početi prikupljati potrebnu dokumentaciju unaprijed, odmah po dolasku u zemlju. Od trenutka podnošenja zahtjeva do izdavanja boravišne dozvole mogu proći mjeseci, ali osoba može ostati u BiH čekajući odluku, dokle god je Ministarstvo sigurnosti prihvatilo dokumentaciju kao potpunu. Zahtjev neće biti prihvaćen sve dok sva dokumentacija ne bude kompletirana. Maksimalni boravak u BiH sa dozvolom privremenog boravka je 12 mjeseci sa ograničenom mogućnošću produžavanja. Taksa je 100 konvertibilnih maraka (KM), približno 60 USD.

Napomene

  • Uredi  Službe za poslove sa strancima se nalaze u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Zenici, Travniku, Bijeljini, Trebinju, Goraždu, Tuzli, Livnu, Ljubuškom, Orašju, Bihaću, Brčkom i Doboju.
  • Ukoliko planirate da podnesete zahtjev za boravišnu dozvolu, najvjerovatnije će vam trebati policijsko uvjerenje o nekažnjavanju iz S.A.D.  To je jako teško dobiti kada ste već u Bosni i Hercegovini, te savjetujemo da ga obavezno ponesete sa sobom iz S.A.D. ako planirate zatražiti boravak preko 90 dana.
  • Preporučujemo vam da ne odlažete ovaj proces. Dokle god ne predate sve potrebne dokumente, vaš zahtjev se neće smatrati potpunim, i neće vam biti odzvoljeno da ostanete duže od 90 dana.
  • Ukoliko ostanete duže od 90 dana a da niste podnijeli zajtjev za privremeni boravak, smatraće se da ste ilegalno u BiH. Ambasada S.A.D. ne može pomoći ili intervenisati u takvim slučajevima.
  • Formulari za odobrenje privremenog boravka se mogu dobiti u Službi za poslove sa strancima, ali su samo napisani na lokalnom jeziku.  Ne postoji garancija da će neko u Službi govoriti engleski jezik. Pripremite se za posjetu.