Notarske usluge

Zbog operativnih promjena uzrokovanih pandemijom, Američka ambasada u Sarajevu pruža samo ograničene notarske usluge za državljane S.A.D.

Notarske usluge dostupne su svim nosiocima pasoša Sjedinjenjih Država (a najčešće i državljanima trećih zemalja) koji imaju dokumente koji će se koristiti u Sjedinjenim Državama. Osoba koja treba da potpiše dokument mora doći lično u Konzularni odjel i donijeti zvanični identifikacioni dokument sa fotografijom. Ukoliko su vam potrebni svjedoci, morate ih povesti sa sobom; osoblje Konzularnog odjela ne može svjedočiti vašem potpisu. Nemojte potpisivati dokument dok vam konzularni službenik to ne kaže.

Molimo vas da zakažete termin na  notarske usluge online.

Napomena:  Konzularnim službenicima je zabranjeno da daju pravne savjete o formi i sadržaju dokumenta koji se ovjerava.  Pored toga, konzuli ne smiju da ovjeravaju kopije akademskih diploma te prepisa ocjena sa fakulteta ili škola.

Takse

Taksa za notarske usluge (po jednoj ovjeri) je US $50.

Nadovjera (apostil) koji će se koristiti u Sjedinjenim Državama

Da biste koristili javni dokument (npr. rodni ili vjenčani list, presudu o razvodu, notarski ovjerene dokumente) izdat u Bosni i Hercegovini (BiH) u Sjedinjenim Državama, dokument mora biti nadovjeren apostilom po Haškoj konvenciji iz 1961., čije potpisnicu su i BiH i S.A.D.

U BiH, apostil izdaju opštinski sudovi. Ova nadovjera se plaća. Provjerite na lokalnom sudu koju su trenutne cijene.

Provjerite u instituciji u S.A.D. kojoj namjeravate podnijeti dati dokument da li je prevod potreban i da li prevod zahtjeva ovjeru apostilom. Liste ovlaštenih sudskih tumača za engleski jezik mogu se dobiti na opštinskim sudovima i na web stranicama ministarstava pravde za Federaciju BiH i za Republiku Srpsku.