Notarske usluge

Notarske usluge dostupne su svim nosiocima pasoša Sjedinjenjih Država (a najčešće i državljanima trećih zemalja) koji imaju dokumente koji će se koristiti u Sjedinjenim Državama. Osoba koja treba da potpiše dokument mora doći lično u Konzularni odjel i donijeti zvanični identifikacioni dokument sa fotografijom. Ukoliko su vam potrebni svjedoci, morate ih povesti sa sobom; osoblje Konzularnog odjela ne može svjedočiti vašem potpisu. Nemojte potpisivati dokument dok vam konzularni službenik to ne kaže.

Molimo vas da zakažete termin na  notarske usluge online.

Napomena:  Konzularnim službenicima je zabranjeno da daju pravne savjete o formi i sadržaju dokumenta koji se ovjerava.  Pored toga, konzuli ne smiju da ovjeravaju kopije akademskih diploma te prepisa ocjena sa fakulteta ili škola.

Takse

Taksa za notarske usluge (po jednoj ovjeri) je US $50.

Dobivanje nadovjere (Apostille) za zvanične dokumente izdate u Bosni i Hercegovini koji će se koristiti u Sjedinjenim Državama.

Apostille se može dobiti u Općinskim sudovima (u Sarajevu – Osnovni Sud I u ulici Šenoina 1). Procedura za dobivanje Apostilla je sljedeća:

  1. Dokumenti na bosanskom jeziku moraju biti prevedeni na engleski jezik. Lista stalnih sudskih tumača se nalazi u svakom općinskom sudu u cijeloj Bosni I Hercegovini i na web stranicama ministarstava pravde: za Federaciju BiH na  i za Republiku Srpsku
  2. Ovjereni prevod se nosi u  Sud koji apostille-om potvrđuje da ga je izvršila ovlaštena osoba. Ova ovjera se naplaćuje. Provjerite sa lokalnim sudom koja je trenutna taksa.

Ovako ovjeren dokument je validan za korištenje u pravne svrhe u Sjedinjenim Državama.