Maloljetnici od 16 i 17 godina

  1. Potrebni dokumenti
  2. Fotografije
  3. Takse
  4. Maloljetnici od 16 i 17 godina

Maloljetnici od 16 i 17 godina koji imaju vlastiti identifikacioni dokument mogu sami podnijeti zahtjev za pasoš.  Međutim, preporučljivo je da bar jedan roditelj dođe lično sa maloljetnikom da bi ga identifikovao i pokazao da je roditelj saglasan sa podnošenjem zahtjeva.

NAPOMENA:  Iako se pravilo o potpisu oba roditelja ne odnosi na maloljetnike od 16 i 17 godina, prema pravilima State Departmenta, pasoš generalno neće biti izdat maloljetniku ako je roditelj koji ima starateljstvo ili zakonski staratelj obavijestio State Department pismenim putem da nije saglasan sa izdavanjem pasoša.

Primjeri roditeljske pažnje

  • Dolazak roditelja u pratnji maloljetnika kada predaje zahtjev za pasoš, ili
  • Potpisana izjava bar jednog roditelja o saglasnosti za izdavanje pasoša (uz kopiju identifikacionog dokumenta tog roditelja).