Potrebni dokumenti

  • Vaš posljednji američki pasoš;
  • Jednu fotografiju za pasoš (2×2 inča) – vidjeti uputstva za fotografije Fotografije koje ne ispunjavaju ove zahtjeve će biti odbijene. Fotografije dimenzija kao za BiH pasoš nisu prihvatljive;
  • Zvanični identifikacioni dokument sa slikom (npr. američki ili strani pasoš, vozačka dozvola ili vojna iskaznica). Američki pasoš može poslužiti ako nije istekao;
  • Ako je vaš pasoš izdat prije više od 15 godina, molimo ponesite 1-2 fotografije za svaku godinu od dana izdavanja pasoša do sada, da pokažete kako se vaš izgled mijenjao (porodične ili neformalne fotografije su prihvatljive);
  • Ako ste promijenili ime otkako je vaš prethodni američki pasoš izdat, moraćete predočiti odgovarajuću dokumentaciju (npr. vjenčani list ili rječenje o promjeni imena) da dokažete tu promjenu;
  • Formular DS-11.  Molimo vas da formular popunite online, odštampate i donesete na zakazani termin.  Nemojte slati ovaj formular u S.A.D. i NEMOJTE ga potpisati dok to od vas ne zatraži konzularni službenik.