Hitno putovanje

Ukoliko morate hitno putovati i nemate dovoljno vremena da sačekate procesiranje pasoša sa punim rokom važenja, možete podnijeti zahtjev za hitni američki pasoš ograničenog važenja.  Takođe, možete predati zahtjev za hitni pasoš ako je vaša aplikacija za pasoš sa punim rokom trajanja još uvijek u fazi procesiranja a vi morate hitno putovati u roku od naredna 2 radna dana.