Trajanje obrade zahtjeva i preuzimanje pasoša

Hitni pasoš je najčešće moguće preuzeti narednog radnog dana.