Zakazivanje termina u Američkoj ambasadi u Sarajevu

Ako boravite u Bosni i Hercegovini, zahtjev za pasoš treba da predate u Američkoj ambasadi u Sarajevu tako što ćete zakazati termin.  Termin treba da zakažete na ime djeteta i dijete se mora pojaviti lično.  Roditelji mogu dodati svoja imena kao pratnja.

 NAPOMENA:  Možete očekivati da ćete u Ambasadi biti oko 30-45 minuta, zavisno od broja stranaka.  Molimo da imate na umu da se čekanja duža za one koji prvi put predaju zahtjev i apliciraju za Konzularni izvještaj o rođenju u inostranstvu.  Vrijeme čekanja će se znatno smanjiti ako pravilno popunite potrebne formulare prije nego što dođete na zakazani termin