Obnova pasoša za odrasle

Ovaj odjeljak se odnosi na pasoše koji su:
• Neoštećeni i mogu se predati zajedno sa aplikacijom;
• Izdati unutar zadnjih 15 godina;
• Izdati na 10 godiina; i
• Izdati na vaše sadašnje ime ili ste promijenili ime i možete podnijeti zakonsku dokumentaciju o tome (npr. vjenčani list, rješenje o promjeni imena)
Ukoliko ne ispunjavate ove uslove, molimo da slijedite uputstva ovdje.