Brojevi socijalnog osiguranja

Na aplikaciji za pasoš S.A.D. morate upisati svoj broj socijalnog osiguranja (SSN) ako vam je izdat.

Ako nemate SSN, morate podnijeti potpisanu izjavu koja uključuje sljedeću rečenicu: “Izjavljujem pod punom odgovornošću po zakonu Sjedinjenih Američkih Država da je sljedeće tačno i istinito: nikada mi nije izdat broj socijalnog osiguranja od strane Uprave za socijalno osiguranje.”

Vaš zahtjev za pasoš može kasniti ili biti odbijen ako ne date broj socijalnog osiguranja ili izjavu da vam SSN nikada nije bio izdat. Ako ste u Bosni i Hercegovini, treba da slijedite uputstva na našoj stranici Socijalno osiguranje da biste kontaktirali Odjel za penzije (FBU) u Atini oko dobivanja zamjenske kartice socijalnog osiguranja ili apliciranja za SSN prvi put. Ako morate hitno putovati, a ne možete locirati vaš SSN, možemo vam izdati samo ograničeni pasoš za direktni povratak u S.A.D.

Ukoliko ne date ovu informaciju, podliježete kazni od $500 koju provodi IRS u skladu sa Odjeljkom 6039E Internal Revenue Code (26 U.S.C. 6039E). Sva pitanja o ovome treba uputiti najbližem uredu IRS-a.