Zamjenite oštećeni pasoš

Američki pasoši koji su oštećeni ili su u lošem stanju moraju se zamijeniti jer više nisu važeći za putovanje.  Iz sigurnosnih razloga, ovaj ured može zadržati oštećeni pasoš.  Ako je vaš američki pasoš oštećen, morate predati zahtjev lično nakon što zakažete termin