Potrebni dokumenti

Potrebno je da donesete sljedeće:

  • Oštećeni američki pasoš;
  • Dokaz o državljanstvu S.A.D. Na primjer:  američki rodni list i uvjerenje o naturalizaciji, Izvještaj o rođenju u inostranstvu, ili istekli neoštećeni pasoš S.A.D.;
  • Važeći zvanični identifikacioni dokument sa slikom (npr. strani pasoš, vozačka dozvola ili vojna iskaznica);
  • Jednu fotografiju za pasoš (2×2 inča) – vidjeti uputstva za fotografije . Fotografije koje ne ispunjavaju ove zahtjeve će biti odbijene. Fotografije dimenzija kao za BiH pasoš nisu prihvatljive;
  • Za podnosioce zahtjeva mlađe od 16 godina, mora de podnijeti i rodni list i oba roditelja moraju biti prisutna sa djetetom. Ako samo jedan roditelj može doći, molimo slijedite ova uputstva. Roditelji moraju ponijeti važeći zvanični identifikacioni dokument.
  • Podnosioci zahtjeva koji imaju 16 i 17 godina moraju biti u pratnji roditelja ili zakonskog staratelja. Taj odrasli pratilac mora ponijeti važeći zvanični identifikacioni dokument.

Nepovratna taksa za zamjenu oštećenog pasoša je $135 (za mlađe od 16 godina) i $165 (za starije od 16 godina).  Taksu ćete platiti lično na blagajni kada dođete na zakazani termin.  Informacije o plaćanju takse se nalaze ovdje