Fotografije

Fotografije potrebne za pasoše S.A.D. su različite od onoga što se traži u BiH i Evropi.  Molimo pročitajte sljedeće, pošto će samo fotografije sa navedenim specifikacijama biti prihvaćene.  Veličina fotografija koja je potrebna je ista za sve pasoške aplikacije:  DS-11, DS-82 i DS-5504.

Važna napomena:

 • Na fotografiji za pasoš ne smijete imati naočale, osim u veoma rijetkim slučajevima kada se naočale ne smiju skidati iz medicinskih razloga;
 • Naočale možete imati na slici ako imate medicinski problem, npr. ako ste nedavno imali operaciju oka pa su naočale neophodne za zaštitu;
 • Ako morate imati naočale na slici iz medicinskih razloga, potrebno je da ponesete i potvrdu od ljekara, hirurga ili oftalmologa, koja to objašnjava;

Fotografija za pasoš mora biti:

 • U boji;
 • Odštampana na mat ili sjajnom foto papiru;
 • Veličine 2 x 2 inča (51 x 51 mm);
 • Veličina glave treba da je između 1 i 1 3/8 inča (između 25 i 35 mm) od brade do vrha glave. Visina očiju je između 1 1/8 inča i 1 3/8 inča (28 mm – 35 mm) od dna fotografije;
 • Uslikana u zadnjih 6 mjeseci, tako da odražava vaš sadašnji izgled;
 • Uslika na bijeloj ili veoma svijetloj pozadini;
 • Lice okrenuto pravo, direkto u kameru;
 • Neutralan izraz lica (najbolje) ili prirodni osmijeh, oba oka otvorena;
 • Uobičajena svakodnevna odjeća, bez kape ili pokrivala za glavu
 • Bez ikakvih sjena na licu ili pozadini;
 • Kada je u pitanju mala beba, oči ne moraju biti otvorene;

Digitalne fotografije

Ako odlučite da predate digitalnu fotografiju, i ona mora ispunjavati sve gore navedene zahtjeve ili će biti odbijena.  Neki printeri će odštampati neprihvatljive fotografije na kojima su vidljive tačkice ili gdje slika ima zrnast kvalitet.  Prihvatljive fotografije moraju biti odštampane na papiru visokog kvaliteta, slika mora imati ujednačen ton kao prava fotografija i osoba mora biti jasno u fokusu.