Registracija za vojnu evidenciju

Američke ambasade i konzulati pomažu Sistemu selektivne vojne službe u njegovom programu registracije obveznika u inostranstvu.  Obveznici koji žive u inostranstvu upućuju se da se registriju na web stranici Selective Service website On-Line Registration.  Tamo gdje on-line registracija nije moguća, najbliža ambasada može biti od pomoći.  Važeća uputstva i informativne  brošure mogu se takođe naći na web stranici Selective Service.

.