Registracija za vojnu evidenciju

Američke ambasade i konzulati pomažu Sistemu selektivne vojne službe u njegovom programu registracije obveznika u inostranstvu.

Registrujte se putem web stranice za online registraciju Sistema selektivne vojne službe ili ispunite dolje priloženi formular i pošaljite ga Sistemu selektivne vojne službe na sljedeću adresu:

Selective Service System
Registration Information Office
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4739

Selective Service System Registration Form (PDF 49 KB) 

.