Socijalno osiguranje

Socijalno osiguranje

Ako živite u Bosni i Hercegovini i imate pitanja u vezi sa uslugama koje pruža Uprava za socijalno osiguranje (SSA), morate kontaktirati Odjel za penzije (Federal Benefits Unit – FBU) koji se nalazi u Američkoj ambasadi u Atini, Grčka.  Za više informacija o njihovim uslugama i načinima kako da ih kontaktirate, molimo posjetite njihovu web stranicu.

Za potpune informacije o uslugama koje SSA pruža u inostranstvu, molimo vas da posjetite web stranicu SSA “Service Around the World”.

Ako već primate SSA penziju, neće biti promjene u metodu distribucije tih primanja.