Pitanja vezana za vojne veterane

Pitanja vezana za vojne veterane

Pripadnici Oružanih snaga, vojni veterani i njihovi korisnici mogu podnijeti zahtjev za penzije i druge usluge na web stranici Uprave za pitanja vojnih veterana (VA). Ured za penzije (FBU) takođe može biti od pomoći ako vojni veterani i korisnici imaju pitanja o penzijama i uslugama.