Video takmičenje: „Moj grad, moja Bosna i Hercegovina”

Zvanična pravila video takmičenja

 

Pokrovitelji takmičenja[1]

Pokrovitelji takmičenja „Moj grad, moja Bosna i Hercegovina“ su američki State Department, Ured za odnose sa javnošću, Ambasada SAD-a u Sarajevu.

Ciljevi takmičenja

Šta čini vaš grad posebnim? Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave video snimak u trajanju od 90 sekundi koji prikazuje duh grada u kojem žive i kojim će objasniti gledaocima zašto trebaju posjetiti baš njihov grad. Svi učesnici trebaju biti kreativni i maštoviti u promotivnom predstavljanju svog grada. Šta čini vaš omiljeni grad posebnim? Da li je to historijsko naslijeđe? Kultura? Priroda? Ljetno sunce? Ili sve to i još puno toga? Da li postoji posebna hrana ili vrsta muzike koja je specifična za vaš grad? Uzmite telefon ili kameru i snimite video u trajanju od 90 sekundi kojim ćete nam ispričati svoju priču; zbog čega volite svoj grad, zbog čega ste ponosni na njega i zašto bi ga Bosanci i Hercegovici i turisti iz cijelog svijeta trebali posjetiti?

Ambasada SAD-a će deset pobjednika nagraditi GoPro HERO Session kamerom i pohvalom za uspješno sudjelovanje na takmićenju i pozvat će ih da u drugoj sedmici decembra dođu u Sarajevo na četverodnevnu radionicu koju će održati profesionalni snimatelji sa Akademije  scenskih umjetnosti, na kojoj će zajedno montirati dijelove svojih video zapisa u jedan zajednički video snimak kojim će se promovirati turizam u Bosni i Hercegovini. Sve troškove dolaska u Sarajevo i učešća na radionici snosi Ambasada SAD-a.

Ko može sudjelovati

a) Na dan dostave svog video snimka, učesnici moraju biti učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole u Bosni i Hercegovini.

Za učesnike mlađe od 18 godina potrebna je saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja. Učesnici moraju biti državljani Bosne i Hercegovine i ne smiju biti državljani SAD-a, niti imati odobreni stalni boravak u SAD-u.

b) Od svake osobe ćemo prihvatiti samo jedan video snimak. Svako ko dostavi video snimak će se smatrati učesnikom i jedino fizičke osobe imaju pravo takmičiti se za nagradu. Organizacije se ne mogu takmičiti bilo kao pravne osobe ili putem fizičke osobe. Da bi imali pravo sudjelovati na takmičenju za nagradu, svi učesnici moraju dostaviti kompletne i tačne podatke.

c) Sljedeće osobe nemaju pravo sudjelovati na takmičenju: zaposleni u Ambasadi SAD-a u Sarajevu i članovi njihove uže porodice (supružnik, priznati partner, roditelj, dijete, brat, sestra, odnosno njihovi supružnici i najbliži srodnici), kao ni osobe koje žive s njima u istom domaćinstvu. Pravo sudjelovanja nemaju ni pripravnici, direktori i službenici Ambasade SAD-a u Sarajevu i Vlade SAD-a, niti zaposleni, pripravnici, direktori i službenici bilo koje agencije, preduzeća i druge pravne osobe uključene u vođenje, oglašavanje, ocjenjivanje, osmišljavanje, izradu, izvršenje i/ili realizaciju ovog natječaja.

d) Nakon što dostavljeni rad bude prihvaćen za sudjelovanje na takmičenju, ime i prezime učesnika (ili šifra ukoliko učesnik želi biti anoniman) i zemlja mogu biti objavljeni jedino uz saglasnost učesnika.

Platforma

Takmičenje će se provesti na YouTube platformi za razmjenu video-sadržaja; međutim, YouTube nije partner niti sponzor takmičenja. Učesnici trebaju voditi računa o obavezi poštivanja Uvjeta upotrebe usluge YouTubea i svih ugovora sa YouTubeom ili Googleom koji su sastavni dio tih Uvjeta prilikom sudjelovanja na takmičenju i postavljanja video sadržaja na YouTube.

Kako se prijaviti na takmičenje

Snimite kreativan, promotivan, inovativan i originalan video na temu „Moj grad, moja Bosna i Hercegovina“.

Video možete snimiti svojim pametnim telefonom i dostaviti ga po završetku snimanja.

Pravila:

 • Snimajte sa najvišim kvalitetom slike u visokoj rezoluciji koju vaš pametni telefon nudi. Video zapisi trebaju biti snimljeni u rezoluciji od najmanje 1280 x 720 piksela, dok bi „Full HD“/ 1,920 x 1,080 bio čak i bolji.
 • Prilikom snimanja koristite orijentaciju „landscape“.
 • Vaš primarni fokus treba biti vizualna slika, s tim da možete koristiti i muziku (bez teksta) i/ili natpise ispod slika, narativ ili intervjue (na B/H/S) sa građanima u vašem gradu, ako smatrate da će to doprinijeti priči o vašem gradu.
 • Ne smijete koristiti muziku koja je zaštićena autorskim pravima – nećemo uzeti u razmatranje niti jedan video zapis u kojem je korištena muzika koja je zaštićena autorskim pravima. Za vaš video snimak možete naći muziku koja nije zaštićena autorskim pravima na više web stranica, kao naprimjer:: http://incompetech.com/music/royalty-free/; http://www.danosongs.com/; http://www.mobygratis.com/film-music.html; http://www.pacdv.com/.
 • VAŽNO: Nakon što ste montirali svoj video, ne zaboravite da sačuvate sirov materijal i sve dodatne zvučne efekte i muzičke zapise koje ste koristili u svom video zapisu. Ako budete među deset pobjednika, trebat će vam sve to na radionici na kojoj ćete monitrati zajednički video!
 • Kada je video spreman, postavite ga na YouTube pod svojim korisničkim imenom, sa natpisom (hashtag) #MyHometownMyBiH. Video se može postaviti u svakom formatu koji prihvata YouTube, s tim da ne smije biti duži od 90 sekundi.
 • Nakon što postavite video, pošaljite link na vaš video snimak na e-mail adresu: videocontestsarajevo@state.gov ; u predmet poruke stavite “MY HOMETOWN, MY BOSNIA AND HERZEGOVINA VIDEO SUBMISSION” i dostavite u poruci sljedeće informacije: (i) puno ime  i prezime; (ii) broj telefona; (iii) e-mail adresu; (iv) razred; (v) naziv škole; (vi) grad.
 • Kada je video postavljen na YouTubeu, smatrat će se finalnim radom koji se ne može više mijenjati, montirati niti zamijeniti drugim snimkom. Svaki učesnik može dostaviti samo jedan video snimak. Sudjelovanje na ovom takmičenju se automatski smatra prihvatanjem ovih Zvaničnih pravila takmičenja.

Savjeti za snimanje videa:

 • Prilikom snimanja, kamera treba biti nepomična
 • Objektiv treba biti jasan
 • Za postizanje najboljeg kvaliteta, snimajte na otvorenom, ali izvan direktne sunčeve svjetlosti
 • Da biste prilikom snimanja sliku zumirali bez uticaja na željeni kvalitet video snimka, trebate se primaknuti predmetu koji snimate. Generalno, uvijek se trebate što više približiti, posebno kada snimate ljude izbliza.
 • Mikrofon na vašem pametnom telefonu ne smije biti ničim pokriven prilikom snimanja video zapisa.
 • Zvuk snimajte na mirnim lokacijama i telefon držite što bliže izvoru zvuka koji snimate.

Profesionalna oprema i software su na raspolaganju u svakom našem Američkom kutku gdje možete posuditi opremu i dobiti savjete vezane za vaš video zapis.

Takmičenje počinje u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine, u 17:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Radovi se mogu dostaviti od 17:00 sati 16. oktobra do 01.00 sat 13. novembra 2017. Finalisti će biti objavljeni 20. novembra 2017. na Facebook stranici Ambasade.

Uvjeti takmičenja

 1. Video zapisi ne smiju sadržavati nepristojan sadržaj, izričito seksualni materijal, golotinju, vulgarne riječi, grafičko nasilje, sadržaj kojim se poziva na nasilno ponašanje ili potiče na nasilje ili kojim se posreduje u trgovini ili promoviraju proizvodi. Svi video zapisi moraju biti u skladu sa domaćim zakonima i ne smiju prikazivati sadržaj i slike za koje se može smatrati da su usmjerene protiv bilo kojeg pokrovitelja natječaja, bilo kojeg naroda ili grupe, bilo koje osobe i institucije i prema njima se ne smije koristi zapaljiv jezik, ne smiju se ocrnjivati niti se prema njima smije na drugi način iskazivati nepoštivanje. Svi video zapisi moraju i svojim izgledom i sadržajem biti u skladu sa normama civiliziranog diskursa. Drugim riječima, sadržaj svih dostavljenih video zapisa mora odgovarati svjetskoj javnosti.
 2. Svi video zapisi moraju imati originalan sadržaj čiji je autor učesnik i ne smiju sadržavati elemente koji su zaštićeni tuđim autorskim pravima ili koji na drugi način podliježu intelektualnom vlasništvu ili zaštićenim pravima vlasništva treće strane, uključujući i prava na privatnost i publicitet (osim kada je to izričito dozvoljeno u skladu sa tačkom (d9). Sponzori takmičenja neće prihvatiti naknadu za „poštenu upotrebu“ materijala zaštićenog autorskim pravima, niti će primati naknadu za korištenje licenciranog materijala koji je treća strana kreirala ili je vlasnik tog materijala.
 3. Pokrovitelji takmičenja zadržavaju svoje isključivo i apsolutno diskreciono pravo da diskvalifikuju sve dostavljene video zapise koji nisu u skladu sa navedenim kriterijima i sa namjerom i suštinom ovih Službenih pravila takmičenja.
 4. U slučaju pitanja ili razlike u stajalištu o poštivanju, tumačenju ili primjeni ovih uvjeta sadržaja ili drugih odredbi ovih Službenih pravila takmičenja, pokrovitelji takmičenja zadržavaju isključivo diskreciono pravo da riješe takva pitanja ili razlike u stajalištima.
 5. Dostavljanjem svog video zapisa na takmičenje, učesnik potvrđuje da je dobio pisanu saglasnost od svih osoba čija se slika ili lik pojavljuju na video zapisu (ili od roditelja/zakonskog staratelja te osobe ako je ona maloljetna u zemlji prebivališta) i da je dobio neophodna prava, licence, pristanak i dozvole za korištenje materijala, kao što je muzika, slike, tekst i drugi sadržaj video zapisa. Učesnik nadalje potvrđuje da je spreman dostaviti na zahtjev pouzdanu dokumentaciju kojom potvrđuje takav pristanak, licencu, itd. Ukoliko nije dobio takva prava, licencu, pristanak i dozvolu, video zapis se može diskvalifikovati prema isključivoj i apsolutnoj odluci pokrovitelja takmičenja.
 6. Montiranje videa: Dozvoljeno je korištenje svih konvencionalnih tehnika montiranja video sadržaja. Montiranje se može obaviti putem bilo kojeg programa, u svim formatima, ali se mora komprimirati i dostaviti u formatu koji prihvata YouTube platforma.

 Izbor pobjednika

a) Svi dostavljeni video zapisi podliježu preliminarnom pregledu od strane pokrovitelja takmičenja kako bi osigurali da su video zapisi u skladu sa ovim Službenim pravilima takmičenja. Svi video zapisi koji nisu u skladu sa ovim Službenim pravilima takmičenja neće biti objavljeni na stranici takmičenja. Pokrovitelji takmičenja zadržavaju svoje isključivo i apsolutno diskreciono pravo da provjere u završnoj analizi da li je video zapis koji je potencijalni finalist ili potencijani pobjednik takmičenja u potpunosti u skladu sa ovim Zvaničnim pravilima takmičenja, prije nego što video zapis bude objavljen na stranici takmičenja, prije dodjele nagrade, objavljivanja pobjednika, itd.

b) Žiri: Žiri se sastoji od dva diplomatska službenika Ambasade SAD-a u Sarajevu i jednog asistenta profesora na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Žiri će u navedenom sastavu odabrati 10 najboljih video zapisa.

Kriteriji izbora:

 1)         U kojoj mjeri video sadržaj promovira vaš grad

2)         Originalnost/kreativnost

3)         Kvalitet video zapisa

4)         Dužina video zapisa koja ne smije biti veća od 90 sekundi

Nagrade  

 • Svaki finalist će dobiti GoPro HERO Session kameru, pohvalu za uspješno sudjelovanje na takmičenju od Ambasade SAD-a u Sarajevu i biće pozvan da sudjeluje na četverodnevnoj radionici koju će voditi profesionalni snimatelji sa Akademije scenskih umjetnosti, na kojoj će skupa montirati dijelove svojih video zapisa u jedan video zapis kojim će se promovirati turizam u Bosni i Hercegovini. Sve troškove dolaska u Sarajevo i učešća na radionici snosi Ambasada SAD-a.
 • Imena finalista će biti objavljena na web stranici Ambasade i/ili Ambasadinim stranicama na društvenim medijima. Finalisti mogu koristiti pseudonim umjesto svog imena i prezimena i mogu zahtijevati da se ne objavljuju drugi lični podaci.
 • Finalni zajednički video će biti promoviran putem medija i na Ambasadinim stranicama na društvenim medijima.
 • Finalisti će u roku od tri dana nakon što prime e-mail odogovorom na taj e-mail potvrditi da prihvataju nagradu. Ako do traženog datuma ne potvrde da nagradu prihvataju, pokrovitelji takmičenja zadržavaju pravo da odaberu alternativnog finalistu. Svaki finalist mora dostaviti poštansku adresu na koju će se nagrada dostaviti. Pokrovitelji takmičenja nisu odgovorni za eventualne probleme vezane za dostavu nagrade, kao ni za krađu nagrade, kašnjenje u dostavi, štetu i uništenje/slučajni gubitak od strane dostavljača.
 • Svaki neiskorišteni dio nagrade je neprenosiv, nepretvoriv i nezamjenljiv i niti jedan takav dio se ne smije unovčiti. Plaćanje poreza na bilo koju nagradu ili u vezi s nagradom i posljedice neprijavljivanja su isključiva odgovornost pobjednika.


Prava i odgovornosti

 1. Pokrovitelji takmičenja ne podržavaju niti jedan dostavljeni video zapis niti njegove poruke i pokrovitelji takmičenja se izričito odriču odgovornosti za dostavljeni video materijal, kao i za sporove između saradnika na izradi video materijala.
 2. Takmičenje i njegovi pokrovitelji ne dozvoljavaju aktivnosti kojima se krše autorska prava ili bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva i pokrovitelji takmičenja zadržavaju pravo da uklone i diskvalifikuju svaki dostavljeni video zapis za koji ocijene da predstavlja povredu autorskih prava druge strane ili njenih drugih prava intelektualnog vlasništva.
 3. Učesnik zadržava isključivo vlasništvo nad svojim originalnim radom. Dostavljeni video zapisi ostaju intelektualno vlasništvo učesnika i pokrovitelji takmičenja i Vlada SAD-a neće tražiti autorska prava za rad bilo koje osobe koja sudjeluje na takmičenju. Učesnici su saglasni da će pokroviteljima takmičenja odobriti da koriste cjelokupan sadržaj koji je dostavljen radi ocjenjivanja u okviru takmičenja. Finalisti i/ili pobjednici će pokroviteljima takmičenja, uz odgovarajuću identifikaciju autora izvršenu na bilo koji način koji smatraju odgovarajućim, dati odobrenje da širom svijeta video materijal koriste, reproduciraju, redistribuiraju, pripreme radove izvedene iz tog materijala i/ili izlože video materijal bez vremenskog ograničenja u svim medijskim formatima i putem bilo kojeg medijskog kanala, a u vezi sa aktivnostima i operacijama takmičenja. Takvo odobrenje neće biti isključivo niti će podrazumijevati prava na autorsko djelo. Ono podrazumijeva davanje odobrenja i prijenos odobrenja na treće strane.
 4. Učesnik preuzima isključivu odgovornost za video zapis koji je dostavio i za njegov sadržaj, kao i za sve posljedice dostavljanja ili objavljivanja tog sadržaja.
 5. Pokrovitelji takmičenja zadržavaju pravo da u svako doba provjere validnost dostavljenih video zapisa i učesnika i da diskvalifikuju sve učesnike ili video zapise za koji ocijene da nisu u skladu sa ovim Zvaničnim pravilima takmičenja. Pokrovitelji takmičenja također zadržavaju isključivo i apsolutno diskreciono pravo da traže dodatnu dokumentaciju kako bi provjerili da li su uvjeti takmičenja ispunjeni i da li su ispoštovana ova Službena pravila takmičenja.
 6. Ako nagrada ili njen dio nisu na rasplaganju, pokrovitelji takmičenja zadržavaju svoje isključivo i apsolutno diskreciono pravo da nagradu zamijene drugom nagradom jednake ili veće vrijednosti i/ili specifikacije.
 7. Pokrovitelji takmičenja zadržavaju svoje isključivo diskreciono pravo da u svako doba diskvalifikuju i/ili ocijene neprihvatljivom bilo koju osobu za koju razumno vjeruju da je (i) izvršila povredu Zvaničnih pravila takmičenja; (ii) izvršila povredu uvjeta korištenja platforme ili (iii) da djeluje u lošoj vjeri ili na nesportski ili remetilački način ili sa namjerom da uznemiri, zloupotrijebi i maltretira bilo koju drugi osobu ili da joj uputi prijetnje.
 8. Pokrovitelji takmičenja zadržavaju diskreciono pravo da izmijene, obustave, prekinu ili ponište takmičenje iz bilo kojeg razloga.
 9. Učesnik se slaže da će obeštetiti i da oslobađa odgovornosti pokrovitelje takmičenja, njihove matične firme, supsidijarne firme i pridružene kompanije, službenike, direktore, zaposlene, pripravnike i agente od svih tužbi, štete, obaveza, gubitaka, finansijske odgovornosti, troškova ili dugova i izdataka (uključujući, ali se ne ograničavajući na troškove advokata) koji nastanu iz (i) povrede ovih Službenih pravila takmičenja; (ii) povrede prava treće strane, uključujući i autorska prava, zaštitni znak, intelektualno vlasništvo, privatnost, publicitet ili druga prava vlasništva u vezi sa ovim takmičenjem; ili (iii) tužbe za oštećenje, uključujući i finansijsko oštećenje, treće strane dostavljenim radom. Ove obaveze obeštećenja ili oslobađanja od odgovornosti će važiti neograničeno i nakon završetka takmičenja.
 10. Takmičenje će se provesti, dostavljeni radovi ocijeniti i nagrade dodijeliti potpuno u skladu sa važećim američkim zakonima i važećim zakonima u zemlji domaćinu. U slučaju neusaglašenosti američkog zakona i zakona zemlje domaćina, primjenjuje se američki zakon.
 11. Pokrovitelji takmičenja i Vlada SAD-a će preduzeti razumne mjere zaštite podataka o privatnosti, ličnih i drugih osjetljivih podataka učesnika. Kontakt informacije koje dostave učesnici može pohraniti Ambasada SAD-a u Sarajevu i može ih koristiti za ostvarivanje kontakata sa učesnicima u druge svrhe. Ti podaci se mogu dostaviti supokroviteljima takmičenja i/ili trećim stranama u mjeri u kojoj to dozvoljava važeći zakon.
 12. Pokrovitelji takmičenja ne preuzimaju odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu nastalu kao rezultat učešća bilo kojeg korisnika, ili njegovog pokušaja učešća, u natječaju ili njegove sposobnosti ili nesposobnosti da postavi, skine ili na drugi način pristupi informacijama u vezi sa učešćem na takmičenju. Pokrovitelji takmičenja ne preuzimaju finansijsku niti drugu odgovornost za bilo koje tehničke probleme ili tehničku neispravnost u pogledu realizacije takmičenja, uključujući i greške hardwarea i softwarea; neispravan računar, telefon, kabel, satelit, mrežu, elektronsku, bežičnu ili internet konekciju i druge probleme u internetskoj komunikaciji; greške ili ograničenja davatelja internet usluga, servera, host uređaja i provajdera; iskrivljene, zbrkane ili pogrešne transmisije podataka; neuspjelo slanje ili primanje putem emaila; izgubljene, zakašnjele, odgođene ili presretene transmisije emailom; nepristupačnost stranice takmičenja u cijelosti ili djelimično iz bilo kojeg razloga; zagušenje saobraćaja na internetu ili na stranici takmičenja; neovlašene ljudske ili druge intervencije u proces takmičenja, uključujući i neovlašteno uplitanje, hakiranje, krađu, viruse, nenamjerne greške u programu (bugs), „crve“ (worms); ili uništavanje bilo kojeg aspekta takmičenja ili gubitak, pogrešno brojanje, pogrešno usmjeravanje, nepristupačnost ili nedostupnost e-mail računa u vezi sa takmičenjem.
 13. Učesnik koristi stranicu takmičenja na vlastiti rizik. Pokrovitelji takmičenja nisu odgovorni za bilo koju povredu učesnika, štetu na opremi ili bilo koji gubitak na kompjuterskoj opremi kao rezultat sudjelovanja na takmičenju, korištenja stranice takmičenja ili skidanja informacija za stranice takmičenja. Sudjelovanjem na takmičenju, učesnik oslobađa pokrovitelje takmičenja od odgovornosti za štetu koja je direktno ili indirektno rezultat ili je povezana sa sudjelovanjem učesnika na takmičenju.

Pokrovitelji takmičenja nisu odgovorni u slučaju da bilo koji dio takmičenja bude otkazan ili odgođen usljed vremenskih uvjeta, požara, štrajka, rata ili terorizma ili iz bilo kojeg drugog razloga.

[1] U pravilima takmičenja pojam „pokrovitelji“ se odnosi na jednog ili više pokrovitelja, kako odgovara.