Vize

Svrha vašeg planiranog puta i druge činjenice će odrediti koja vrsta vize je potrebna po američkom zakonu o useljavanju. Kao podnosilac molbe za vizu, moraćete pokazati da ispunjavate sve uslove da biste dobili kategoriju vize za koju podnosite molbu.Pogledajte naš Spisak kategorija viza na usvisas.state.gov da biste odredili koja kategorija vize odgovara vašoj svrsi putovanja u S.A.D.

Neuseljeničke vize

Neuseljenička viza je viza koja se izdaje osobama koje imaju stalni boravak izvan S.A.D. ali žele privremeno boraviti u S.A.D. (npr. u svrhu turizma, liječenje, posla, privremenog rada ili studiranja.

Useljeničke vize

Za strane državljane koji žele stalno živjeti u S.A.D.

Državljanin strane države koji traži da uđe u S.A.D. najčešće mora prvo pribaviti američku vizu, koja se stavlja u pasoš putnika, putnu ispravu koju izdaje zemlja putnikovog državljanstva. Neki međunarodni putnici se mogu kvalifikovati da putuju u S.A.D. bez vize ako ispunjavaju uslove za bezvizno putovanje. Odjeljak o vizama na ovoj stranici govori o američkim vizama za strane državljane koji žele da putuju u S.A.D. (Napomena: Američkim državljanima nije potrebna viza S.A.D da bi putovali, ali, kada planiraju put u inostranstvo, može im biti potrebna viza koju izdaje ambasada zemlje u koju žele da putuju.)

Da biste kontaktirali Službeni servis za vize, molimo vas posjetite njihovu stranicu ili nas kontaktirajte na:

U.S. Embassy Consular Section
1 Robert C. Frasure Street
71000 Sarajevo
Phone: +387 33 943-955 (Za sve upite u vezi sa vizama)
e-mail:
SarajevoVisas@state.gov – Svi upiti u vezi sa vizama
SarajevoACS@state.gov – Usluge američkim državljanima

Sjedinjene Države. Posvećeni smo suštinskoj otvorenosti po kojoj su Sjedinjene Države uvijek bile poznate. Putovanje u S.A.D. se pozdravlja i podržava. Vama, podnosiocu molbe za vizu obećavamo: Da ćemo se prema vama ophoditi dostojanstveno i s poštovanjem, čak i ako nismo u mogućnosti da vam odobrimo vizu. Tretiraćemo vas kao pojedinca, a vaš slučaj kao jedinstven. Imaćemo na umu da, za vas, razgovor za vizu može biti novo iskustvo koje vas plaši i da možda imate tremu. Iskoristićemo ograničeno vrijeme koje je na raspolaganju za razgovor da dobijemo što potpuniju sliku vaših planova i namjera vezanih za putovanje. Upotrijebićemo naše ograničene resurse da pravedno pomognemo svim podnosiocima molbe da dobiju termine da bi putovali i na vrijeme stigli na svoj studij, posao i druge važne obaveze. Objavićemo detaljne i tačne informacije o tome šta je potrebno za vizu i o postupku podnošenja molbe na web stranici svake ambasade i konzulata. Na stranici http://travel.state.gov objavićemo vrijeme čekanja na termin za neuseljeničku vizu za svaku ambasadu i konzulat. Objasnićemo vam razlog za svako odbijanje vize. Pored toga: Ako ste student, potrudićemo se da dobijete termin i, ako se kvalifikujete, i vizu na vrijeme za početak nastave. Ako putujete zbog hitnog slučaja medicinske ili humanitarne prirode, ubrzaćemo obradu molbi onih koji se suočavaju sa hitnim slučajevima opasnim po život. Ako putujete zbog posla, uspostavićemo odgovarajuće mehanizme da olakšamo poslovna putovanja i ubrzamo slučajeve koji su naročito bitni za američku privredu. U isto vrijeme, očekujemo od vas, podnosioca molbe za vizu da: Planirate svoje putovanje i podnošenje molbe za vizu što ranije. Ispunite svoju molbu za vizu potpuno i tačno. Budete otvoreni u vezi sa svrhom vašeg putovanja i planovima.