Vize

Zbog smanjenog kapaciteta rada Ambasada S.A.D. u Sarajevu trenutno ne prima zahtjeve za vize od osoba koji nisu državljani Bosne i Hercegovine ili ne žive u  Bosni i Hercegovini. 

Prema važećim propisima američke vlade, bilo kojoj osobi koja je putovala preko međunarodnih granica u posljednjih 10 dana zabranjen je ulazak u Ambasadu S.A.D. u Sarajevu. (od ove zabrane su izuzeta putovanja privatnim vozilom iz Hrvatske, Srbije ili Crne Gore.) 

Da biste došli na granični prelaz Sjedinjenih Država potrebano je da imate negativan PCR test za COVID-19 urađen ne duže od 72 sata prije putovanja, Dozvole ulaska i dalje podliježu odluci carinskih službenika na graničnim prelazima i od putnika se može zatražiti karantin po dolasku.  

Proglas Predsjednika 10014, pod nazivom „Obustava ulaska imigranata koji predstavljaju rizik za tržište rada Sjedinjenih Država tokom ekonomskog oporavka nakon izbijanja novog koronavirusa 2019.“, ukinut je 24. februara 2021. Iako će Ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu nastojati obraditi slučajeve što je prije moguće, Ambasada nije počela sa redovnom obradom zahtjeva za vize i vjerovatno će se povećati vrijeme čekanja zbog značajnih zaostataka u obradi.

Ograničenja ulaska za putovanja u Sjedinjene Države ostaju na snazi ​​prema Predsjedničkom proglasu: Ulazak nerezidentnim stranim državljana koji su bili prisutni u Šchengen zoni ili tranzitirali kroz nju (Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švicarska), Narodna Republika Kina (ne uključujući Specijalne administrativne regije Hong Konga i Macaa), Islamskoj Republici Iran, Brazilu, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Irskoj, Južnoj Africi i Indijiu roku od 14 dana prije njihovog dolaska na granični prelaz u Sjedinjenim Državama, neće biti moguć i neće im biti dozvoljeno putovanje.

MRV takse (takse za neuseljeničke vize) su važeće i mogu se koristiti za zakazivanje sastanka za razgovor u zemlji u kojoj su plaćene. Ako imate razlog za hitno putovanje, slijedite upute na Global Support Services (GSS) da biste zatražili hitni sastanak. 

Svrha vašeg planiranog puta i druge činjenice će odrediti koja vrsta vize je potrebna po američkom zakonu o useljavanju. Kao podnosilac molbe za vizu, moraćete pokazati da ispunjavate sve uslove da biste dobili kategoriju vize za koju podnosite molbu.Pogledajte naš Spisak kategorija viza na usvisas.state.gov da biste odredili koja kategorija vize odgovara vašoj svrsi putovanja u S.A.D.

Neuseljeničke vize

Neuseljenička viza je viza koja se izdaje osobama koje imaju stalni boravak izvan S.A.D. ali žele privremeno boraviti u S.A.D. (npr. u svrhu turizma, liječenje, posla, privremenog rada ili studiranja.

Useljeničke vize

Za strane državljane koji žele stalno živjeti u S.A.D.

Državljanin strane države koji traži da uđe u S.A.D. najčešće mora prvo pribaviti američku vizu, koja se stavlja u pasoš putnika, putnu ispravu koju izdaje zemlja putnikovog državljanstva. Neki međunarodni putnici se mogu kvalifikovati da putuju u S.A.D. bez vize ako ispunjavaju uslove za bezvizno putovanje. Odjeljak o vizama na ovoj stranici govori o američkim vizama za strane državljane koji žele da putuju u S.A.D. (Napomena: Američkim državljanima nije potrebna viza S.A.D da bi putovali, ali, kada planiraju put u inostranstvo, može im biti potrebna viza koju izdaje ambasada zemlje u koju žele da putuju.)

Da biste kontaktirali Službeni servis za vize, molimo vas posjetite njihovu stranicu ili nas kontaktirajte na:

U.S. Embassy Consular Section
1 Robert C. Frasure Street
71000 Sarajevo
Phone: +387 33 943-955 (Za sve upite u vezi sa vizama)
e-mail:
SarajevoVisas@state.gov – Svi upiti u vezi sa vizama
SarajevoACS@state.gov – Usluge američkim državljanima

Sjedinjene Države. Posvećeni smo suštinskoj otvorenosti po kojoj su Sjedinjene Države uvijek bile poznate. Putovanje u S.A.D. se pozdravlja i podržava. Vama, podnosiocu molbe za vizu obećavamo: Da ćemo se prema vama ophoditi dostojanstveno i s poštovanjem, čak i ako nismo u mogućnosti da vam odobrimo vizu. Tretiraćemo vas kao pojedinca, a vaš slučaj kao jedinstven. Imaćemo na umu da, za vas, razgovor za vizu može biti novo iskustvo koje vas plaši i da možda imate tremu. Iskoristićemo ograničeno vrijeme koje je na raspolaganju za razgovor da dobijemo što potpuniju sliku vaših planova i namjera vezanih za putovanje. Upotrijebićemo naše ograničene resurse da pravedno pomognemo svim podnosiocima molbe da dobiju termine da bi putovali i na vrijeme stigli na svoj studij, posao i druge važne obaveze. Objavićemo detaljne i tačne informacije o tome šta je potrebno za vizu i o postupku podnošenja molbe na web stranici svake ambasade i konzulata. Na stranici http://travel.state.gov objavićemo vrijeme čekanja na termin za neuseljeničku vizu za svaku ambasadu i konzulat. Objasnićemo vam razlog za svako odbijanje vize. Pored toga: Ako ste student, potrudićemo se da dobijete termin i, ako se kvalifikujete, i vizu na vrijeme za početak nastave. Ako putujete zbog hitnog slučaja medicinske ili humanitarne prirode, ubrzaćemo obradu molbi onih koji se suočavaju sa hitnim slučajevima opasnim po život. Ako putujete zbog posla, uspostavićemo odgovarajuće mehanizme da olakšamo poslovna putovanja i ubrzamo slučajeve koji su naročito bitni za američku privredu. U isto vrijeme, očekujemo od vas, podnosioca molbe za vizu da: Planirate svoje putovanje i podnošenje molbe za vizu što ranije. Ispunite svoju molbu za vizu potpuno i tačno. Budete otvoreni u vezi sa svrhom vašeg putovanja i planovima.

Podnosioci zahtjeva za vize koji obnavljaju vizu maksimalnog trajanja jedne od sljedećih kategorija:  B1/B2, C1/D, F, H1B,  J, M, L, R čija viza je ili jos uvijek važeća ili je istekla prije ne više od 12 mjeseci mogu podnijeti zahtjev za vizu bez razgovora sa konzularnim službenikom (interview waiver program). Pored toga, i osobe mlađe od 14 godina čija oba roditelja/staratelja također posjeduju američke B1/B2 vize, te osobe starije od 79 godina mogu podnijeti zahtjeve za B1/B2 vize na ovaj način.

Da biste podnijeli zahtjev za vizu posjetite Official U.S. Department of State Visa Appointment Service stranicu. ( https://ais.usvisa-info.com/en-ba/niv)

Pročitajte često postavljana pitanja na Official U.S. Department of State Visa Appointment Service stranici. ( https://ais.usvisa-info.com/en-ba/niv/information/faqs )

Šta znači viza maksimalnog trajanja?

Da biste se kvalifikovali za podnošenje zahtjeva za vizu bez razgovora sa konzularnim službenikom, vaša posljednja viza za Sjedinjene Države mora biti maksimalnog trajanja. Npr. Za B1/B2 maksimalno trajanje je 10 godina, a za C1/D maksimalno trajanje je 1 godina.

Da biste vidjeli cjelokupnu listu maksimalnog perioda trajanja viza za državljane Bosne i Hercegovine, pogledajte Travel.State.Gov webstranicu:

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/BosniaandHerzegovina.html

Napomena:

 • Uobičajeno vrijeme potrebno da se procesira zahtjev i da dobijete pasoš nazad je 6 sedmica.
 • Pošaljite pasoš isključivo onda kada imate dovoljno vremena da čekate na obradu zahtjeva.
 • Za osobe mlađe od 14 godina, podnosioc zahtjeva za vizu mora poslati fotokopiju američkih viza od oba roditelja/staratelja sa zahtjevom.
 • Podnošenje zahtjeva za vizu na ovaj način (interview waiver program) ne garantuje izdavanje vize.
 • Ako konzularni službenik bude imao pitanja za vas, bićete pozvani na razgovor.
 • Ne kupujte avio karte niti pravite čvrste planove putovanja dok obnovljenu vizu ne budete imali u svojim rukama.

Podnosioci zahtjeva trebaju poslati samo potrebne dokumente navedene dole. Možda ćete trebati poslati određene prateće dokumente poštom, ovisno o klasifikaciji viza, poput I-20 za F, M i DS-2019 za J vize. Pogledajte dole. Napomena: ostali dokumenti se neće vratiti i biće uništeni.

Svi podnosioci zahtjeva za vize:

 • Pasoš
 • Potvrda o popunjenom obrascu DS-160
 • Prethodni pasoš sa američkom vizom (pošaljite pasoš, ne fotokopije viza)
 • Jedna fotografija u boji ne starija od 6 mjeseci uslikana na svijetloj pozadini veličine 5×5 cm. Nošenje naočala na slici za vizu nije dozvoljeno. Pogledajte tačne upute ovdje

Podnosioci zahtjeva za vize mlaši od 14 godina:

 • Pasoš
 • Potvrda o popunjenom obrascu DS-160
 • Jedna fotografija u boji ne starija od 6 mjeseci uslikana na svijetloj pozadini veličine 5×5 cm. Nošenje naočala na slici za vizu nije dozvoljeno. Pogledajte tačne upute ovdje
 • Kopije važećih američkih B1/B2 viza roditelja
 • Prethodni pasoš sa američkom vizom (pošaljite pasoš, ne fotokopije viza) ukoliko je viza prethodno bila izdata.

Podnosioci zahtjeva za vize stariji od 79 godina:

 • Pasoš
 • Potvrda o popunjenom obrascu DS-160
 • Jedna fotografija u boji ne starija od 6 mjeseci uslikana na svijetloj pozadini veličine 5×5 cm. Nošenje naočala na slici za vizu nije dozvoljeno. Pogledajte tačne upute ovdje

Slanje zahtjeva za vizu

Usluga slanja dokumenata putem kurirske službe

Nakon razgovora za vizu, podnosilac zahtjeva mora otići u glavni ured DHL-a Sarajevo na adresi Rajlovačka cesta bb, 71000 Sarajevo, pokazati potvrdu o odobrenju vize, platiti pošiljku i odabrati jednu od opcija za dostavu pasoša po cijeni od 40,00 KM po pošiljci:

1. Preuzimanje pasoša na jednom od četiri dostupna DHL servisna punkta: Sarajevo, Mostar, Banja Luka ili Tuzla.

ili

2. Kućna dostava pasoša na adresu podnosioca zahtjeva.

Korak 2:  Podnosilac zahtjeva će kod DHL-a takođe generisati etiketu sa svojom adresom za povrat pošiljke iz Konzularnog odjela Američke ambasade.  Postoje dvije opcije za povrat po cijeni od 40,00 KM po pošiljci:

1. Preuzimanje pasoša na jednom od četiri DHL servisna punkta: Sarajevo, Mostar, Banja Luka ili Tuzla.

or

2. Kućna dostava na adresu podnosioca zahtjeva.

Usluga preuzimanja dokumenata na lokaciji DHL-a

Podnosioci zahtjeva se emailom obavještavaju kada su dokumenti za vizu spremni za preuzimanje u objektu DHL-a.  Prilikom preuzimanja svojih dokumenata, podnosilac zahtjeva mora dokazati svoj identitet jednim od sljedećih dokumenata:

 • lična karta
 • vozačka dozvola
 • rodni list

Roditelji koji preuzimaju dokumente za svoju djecu moraju pokazati da su roditelji  sljedećim dokumentima:

 • Rodni list ili rješenje o usvajanju djeteta, na kome je navedeo ime barem jednog roditelja
 • Roditelj mora dokazati svoj identitet predočenjem jednog od dokumenata pod 1 koji glasi na ime navedeno u rodnom listu ili dokazu o usvajanju.

Odrasli podnosioci zahtjeva mogu ovlastiti treću osobu da preuzme dokumente i/ili pasoš. Treća osoba mora predočiti sljedeće dokumente:

 • Odobrenje koje je potpisao podnosilac zahtjeva i u kome je imenovana treća osoba
 • Fotokopija jednog od identifikacionih dokumenata podnosioca zahtjeva (gore navedenih)
 • Treća osoba takođe mora pokazati svoj identitet jednim od navedenih dokumenata. Ime na identifikacionim dokumentu mora se podudarati s imenom u pismu ovlaštenja.

Svi pasoši koji nisu preuzeti u roku od 30 dana biće vraćeni u ambasadu.

Usluga slanja dokumenata putem kurirske službe

Pogledajte našu web stranicu za potrebne kvalifikacije za izdavanja vize bez razgovora.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje vize bez razgovora treba dostaviti pasoš, potvrdu o plaćanju, potvrdu o DS-160 i ostale neophodne dokumente na jedno od četiri dostupna DHL servisna mjesta: Sarajevo, Mostar, Banja Luka ili Tuzla.

Korak 1:  Podnosilac zahtjeva mora predati dokumente na jednom od navedenih DHL servisnih mjesta kako bi bili dostavljeni Konzularnom odjelu Američke ambasade i platiti taksu za dostavu na tom servisnom mjestu. Cijena ove usluge je 40,00 KM (za inicijalno slanje)

Korak 2:  Podnosilac zahtjeva će kod DHL-a takođe generisati etiketu sa svojom adresom za povrat pošiljke iz Konzularnog odjela Američke ambasade. Postoje dvije opcije za povrat po cijeni od 40,00 KM po pošiljci:

1. Preuzimanje pasoša na jednom od četiri DHL servisna punkta: Sarajevo, Mostar, Banja Luka ili Tuzla.

or

2. Kućna dostava na adresu podnosioca zahtjeva.

Napomena: 1 podnosilac zahtjeva = 1 pasoš = 1 pošiljka

Lokacije DHL-a

Sjedište DHL-a u Sarajevu
Rajlovačka cesta bb
71000 Sarajevo
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak 8:00 – 18:00

DHL servisni centar Mostar
Dr Ante Starčevića bb
8800 Mostar
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak 8:00 – 16:00

DHL servisni centar Banja Luka
Bulevar Desanke Maksimović 18
78000 Banja Luka
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak 8:00 – 16:00

DHL servisni centar Tuzla
Miška Jovanovića bb, prostor br. 7
75000 Tuzla
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak 8:00 – 16:00

Program Summer Work Travel (SWT) omogućuje redovnim studentima koji studiraju u na visokoškolskim akreditovanim akademskim institucijama izvan Sjedinjenih Država da dođu u Sjedinjene Države kako bi podijelili svoju kulturu i ideje sa ljudima u Sjedinjenim Državama kroz mogućnosti privremenog rada i putovanja.

SWT program je kontinuirano popularan u Bosni i Hercegovini i na njemu učestvuju stotine studenata iz BiH.

Američka ambasada sa zadovoljstvom omogućava podnošenje zahtjeva za vize za učešće u SWT-u i ohrabruje kvalificirane kandidate da se prijave na SWT program.

Za dodatne informacije o SWT -u i za pronalaženje sponzora SWT programa posjetite službenu stranicu BridgeUSA o SWT -u. Sponzori SWT programa rade sa službenim agencijama SWT programa u BiH kako bi olakšali učešće studenata. Zvanične agencije SWT programa u BiH su:

 • Experience Work and Travel Bosna i Hercegovina
 • Columbus Travel and Consulting
 • Karavan international d.o.o.
 • US JiM
 • Ideas W&T doo
 • Work and Travel group
 • Work Abroad BiH
 • Inspirit BiH