Useljeničke vize

Useljeničke vize za Sjedinjene Države se procesiraju za državljane Bosne i Hercegovine u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Da bi državljanin druge zemlje koji želi da se useli u Sjedinjene Države, podnio zahtjev za useljeničku vizu, mora biti sponzoriran od strane najbližeg srodnika koji je državljanin Sjedinjenih Država ili ima stalni boravak u S.A.D. ili od strane potencijalnog poslodavca iz Sjedinjenih Država koji je prethodno podnio zahtjev za njegovo useljenje.

Sponzor započinje proces podnošenjem zahtjeva, u ime osobe koja se želi useliti, Useljeničkoj Službi Sjedinjenih Država (USCIS). Da biste dobili više informacija o kategorijama useljeničkih viza, uključujući i lutriju za useljeničke vize, posjetite Directory of Visa Categories na usvisas.state.gov. Nakon toga, slijedite korake navedene na Immigrant Visa Process, ili na Diversity Visa Process, na usvisas.state.gov da biste započeli podnošenje zahtjeva za useljeničku vizu.

Kada USCIS odobri vašu zahtjev (peticiju) i kada završite početno procesiranje sa Nacionalnim Viza Centrom (NVC), ili vas izvuku na lutriji za useljeničke vize (DV lottery) I završite procesiranje sa Kentucky Konzularnim Centrom (KCC), pročitajte instrukcije koje ste dobili od NVC ili KCC i informacije koje su vam date na ovoj web stranici za dalja uputstva.

Useljeničke vize