Razgovor za Useljeničku vizu

Nakon što zavšite sve korake navedene u Diversity Visa Process na U.S. Visas web stranici, uključujući popunjavanje potrebnog formulara za useljeničku vizu (DS 260), dobićete e-mail iz Kentucky Consular Center (KCC) u kojem će vas obavijestiti da vam je zakazan razgovor za vizu. E-mail će vam dati upute da se logirate na Entrant Status Check na webstranici Electronic Diversity Visa (E-DV), unoseći svoj ulazni potvrdni kod (DV entry confirmation number), da biste vidjeli datum, vrijeme i mjesto vašeg razgovora.

Više informacija možete dobiti u Interview Process na U.S. Visas web stranici.