Useljenje na osnovu zaposlenja

Svake fiskalne godine (od 1. oktobra do 30. septembra) otprilike 140.000 Useljenickih viza po osnovu zaposlenja je obezbjeđeno osobama koje je kvalifikuju po useljeničkom zakonu, posebno navedeno u Zakonu o useljenju i državljanstvu (INA). Useljenje po osnovu zaposlenja je podijeljeno u pet kategorija. Neke kategorije ove vize dozvoljavaju useljenje supružnicima i djeci zajedno sa nosiocem vize ili nakon njegovog/njenog useljenja. Više informacija o ovih pet kategorija useljeničkih viza po osnovu zaposlenja možete saznati na U.S. Visas webstranici.

Da biste podnijeli zahtjev za Useljeničku vizu po osnovu zaposlenja, slijedite korake navedene u Immigrant Visa Process na U.S. Visas webstranici. Kada završite ove korake, pročitajte sve instrukcije koje ste dobili od Državnog Viza Centra (NVC) te one koje se nalaze na ovoj webstranici za dodatne upute.