Razgovor za Useljeničku vizu

Nakon što završite korake navedene u Immigrant Visa Process na U.S. Visas webstranici, što uključuje plaćanje potrebnih taksi i popunjavanje Zahtjeva za useljeničku vizu (formular DS 260), slanje garantnog pisma i svih potrebnih dokumenata u Državni viza centar (NVC), vaš zahtjev će pregledati u NVC. Kada sva dokumentacija bude upotpunjena i slučaj spreman; NVC će vam zakazati razgovor za vizu u Ambasadi.

Više informacija o procesu zakazivanja razgovora za vizu možete pročitati u Interview Process na  U.S. Visas webstranici.