Useljenje na osnovu porodičnih veza

Postoje dvije kategorije useljeničkih viza po osnovu porodičnih veza koje su klasifikovane u Useljeničkom zakonu posebno navedene u Zakonu o useljenju i državljanstvu (INA). Ukoliko želite da saznate više informacija o ovim kategorijiama viza, kao i o ostalim kategorijama useljeničkih viza što uključuje i vize dobivene na lutriji (DV), molimo vas da posjetite Directory of Visa Categories na U.S. Visas webstranici.

Da biste podnijeli zahtjev za useljenje najbližeg srodnika, slijedite korake navedene na Immigrant Visa Process na U.S. Visas webstranici. Kada završite ove korake, pročitajte sve instrukcije koje ste dobili od Državnog Viza Centra (NVC) te one koje se nalaze na ovoj webstranici za dodatne upute.