Nakon razgovora za Useljeničku vizu

  1. Razgovor za Useljeničku vizu
  2. Status vašeg slučaja
  3. Nakon razgovora za Useljeničku vizu

Ukoliko vaš zahtjev za vizu bude odobren, bićete obaviješteni gdje i kada će vam biti vraćen vaš pasoš sa vizom. Pažljivo pročitajte Nakon razgovora za vizu na U.S. Visas webstranici da biste saznali šta da radite nakon što dobijete vizu i uđete u Sjedinjene Države, te kako platiti USCIS useljeničku taksu i ostale važne informacije.