Vjerenička viza

K-1 kategorija Neuseljeničke vize, vjerenička viza, je za vjerenike državljana Sjedinjenih Država iz drugih zemalja. K-1 viza dozvoljava vjerenicima da uđu u Sjedinjene Države i vjenčaju se sa svojim vjerenikom/vjerenicom američkim državljanom u roku od 90 dana po ulasku. Više informacija o vjereničkim vizama možete pročitati na U.S. Visas webstranici.