Nakon razgovora za Useljeničku vizu

Ako je vaša viza odobrena, bićete obaviješteni gdje i kako će vam biti vraćen vaš pasoš sa vizom. Pažljivo pročitajte informacije u Fiancé(e) Visa Process na U.S. Visas webstranici da biste saznali šta da uradite kada dobijete vizu te uđete u Sjedinjene Drzave i ostale važne informacije.