Viza za povratnike sa stalnim boravkom

Osoba sa stalnim prebivalištem u Sjedinjenim Državama (Lawful Permanent Resident ili LPR) ili Conditional Resident (CR) koji su proveli van S.A.D. duže od godinu dana, ili duže od važenja Re-entry Permit mora imati novu useljeničku vizu da bi se vratila u Sjedinjene Države i nastavila tamo živjeti. Više informacija o Vizama za povratnike sa stalnim boravkom, možete pročitati na U.S. Visas webstranici.