Vježba Jackal Stone 2017 održat će se u BiH

Pripreme za vježbu Jackal Stone 2017 će početi dolaskom pripadnika Vojske SAD u BiH u junu. Jackal Stone je dio Programa zajedničke obuke i vježbi Evropske komande vojske SAD, čiji je cilj poboljšanje interoperabilnosti sa savezničkim i partnerskim državama.

Jackal Stone 2017 je bilateralna vježba tokom koje će biti korišten realni scenario prijetnje u cilju poboljšanja interoperabilnosti između sigurnosnih snaga SAD i njihovih bh. partnera. Vježba će pomoći pripremi učesnika za uspješno provođenje operacija u zajedničkom i kombinovanom okruženju uz podršku civilnih i vladinih agencija zemlje domaćina.

Koordinacione aktivnosti za vježbu Jackal Stone provođene su tokom proteklih godinu dana, a sama vježba će se održati u junu. U svim gradovima i opštinama širom BiH na čijim područjima će se održati, svi manevri i događaji su pripremani u saradnji sa zvaničnicima javne bezbjednosti. Scenario vježbe osmišljen je tako da odražava relevantne sigurnosne izazove, ali nema nikakve veze sa stvarnim događajima.

Sjedinjene Američke Države se pridružuju našim domaćinima u Bosni i Hercegovini u izrazima zahvalnosti za podršku i razumijevanje koje su nam pružili građani ove zemlje. Ujedno im se želimo unaprijed zahvaliti za razumijevanje u slučaju bilo kakvih potencijalnih neugodnosti u toku trajanja vježbe narednog mjeseca.