Vrijedna donacija za Oružane snage BiH

Valuable Donation to Armed Forces of BiH

Danas je ambasadorica Cormack uručila 24 nova HMMWV vozila kao donaciju, u vrijednosti od 6,4 miliona KM, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ona je tom prilikom istakla: “Ova vozila su čvrsta osnova koja će Oružanim snagama BiH omogućiti postizanje višeg stepena interoperabilnosti sa NATO saveznicima i partnerima u kopnenim operacijama, a stvoreni su uslovi i za još bolju saradnju između naše dvije zemlje u godinama koje dolaze.” Ministraica odbrane BiH Marina Pendeš istakla je da je ova donacija dio šire i sveobuhvatnije saradnje Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Ona je zahvalila Sjedinjenim Državama na istinskom prijateljstvu sa BiH.