Zajednička izjava povodom IDAHOTa: Ljudska prava su univerzalna i jednako se primjenjuju na sve ljude

Today on the occasion of the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT), we, the undersigned, express our support for, and solidarity with, the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people in Bosnia and Herzegovina (BiH).

Danas, povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), mi, potpisani, izražavamo svoju podršku i solidarnost s lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim (LGBTI) osobama u Bosni i Hercegovini (BiH).

Svaki građanin/ka BiH – bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili spolne karakteristike – uživa sva prava i slobode utvrđene Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Europskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući pravo na zaštitu od diskriminacije i nasilje, kao i pravo na mirno okupljanje.

Najjača, najsigurnija i najnaprednija društva su ona u kojima svi građani/ke mogu živjeti slobodno, bez straha od nasilja ili diskriminacije. LGBTI osobe u BiH također zaslužuju da se prema njima postupa s  dostojanstvom i s jednakim poštovanjem, kao i prema njihovim sugrađanima/kama. LGBTI osobe moraju imati fer i jednake mogućnosti da u potpunosti aktivno učestvuju u bh. društvu.

Spremni smo podržati vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva i sve zainteresirane strane, u njihovim naporima da osiguraju zaštitu ljudskih prava i društvenu uključenost LGBTI osoba. Ljudska prava su univerzalna i jednako se primjenjuju na sve ljude.

Prva Bh. povorka ponosa, najavljena za 8. septembar 2019. godine, predstavlja važnu priliku za institucije u BiH da pokažu svoju kontinuiranu predanost temeljnim ljudskim pravima za sve, uključujući i osiguranje zaštite LGBTI građana/ki. Pristup javnom prostoru i sloboda okupljanja od ključnog su značaja za unapređenje ljudskih prava svih članova bh. društva. Ova prava svim građanima BiH zajamčena su Ustavom i drugim zakonima.

Povorka ponosa je prilika za BiH – koja se ponosi time što je otvorena, multikulturalna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca/ki – da pokaže toleranciju i uvažavanje različitosti. Radujemo se što će svi javni dužnosnici, institucije i građani/ke BiH raditi zajedno kako bi osigurali da se ovaj događaj održi mirno, sigurno i dostojanstveno.

* Zajedničku izjavu dali su:

Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini

Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini

Delegacija Europske unije u BiH  i Specijalni predstavnik Europske unije u BiH

Diplomatski ured Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini

Ujedinjene Nacije u Bosni i Hercegovini

Vijeće Europe – Ured u Sarajevu